عنکبوتها
همه عنکبوتها بجز يک يا دو خانواده داراي غدد سمي هستند که براي کشتن يا فلج کردن شکار خود بکار مي برند، اما فقط تعداد کمي براي انسان سمي هستند. نوعی از آنها به نام بیوه سیاه می باشد که سم آن 15 بار سمی تر ازمقدار مشابه سم مار زنگي است و گزش آن منجر به بروز يکسري علايم می شود بطوريکه برای درمان باید از سرمهاي ضد زهر استفاده شود. گزارشهایي هم از عوارض سمي گزش ساير انواع گزارش شده است. البته مقدار زهر تزريقي عنکبوتها محدود می باشد و کمتر از حدی است که قادر به ايجاد عوارض در انسان باشد.
عنکبوت بيوه سياه عنکبوتي است کاملأ سياه رنگ با نقاط قرمز و يک ناحيه ساعت شني قرمز رنگ در سطح شکمي که در گونه هاي منطقه خاورميانه کاملأ سياه رنگ می باشند. این عنکبوت از خطرناکترين عنکبوتهاي سمي است، گوشتخوار می باشد و حشرات را با تورها يا آرواره هاي خود شکار مي کند، غالبا اين عنکبوت مهاجم نمی باشدولی بعد از گذاشتن تخمها وزمان محافظت از آنها به سختي به شکار حمله مي کنند. زهر عنکبوتها براي کشتن طعمه بکار مي رود و يک وسيله دفاعي مي باشد. مقدار سم توسط عنکبوت قابل کنترل است.
بيشترين احتمال گزش در مورد افرادي است که در مناطق مشکوک بدون استفاده از وسايل حفاظتي مناسب فعاليت مي کنند. کشاورزان مهمترين افرادي هستند که در مزارع يا منازل روستايي مورد گزش قرار می گیرند .
در مناطق تحت استوايي گزش بيشتر در ماههاي گرم سال رخ مي دهد درحاليکه در مناطق استوايي در تمام فصل سال گزش اين عنکبوت شايع است. برخی گونه های بیوه سیاه در نواحی شمالی استان خراسان گزارش شده است.
هر دو جنس نر و ماده داراي کيسه هاي سمي هستند ولي هنگامي که نرها به بلوغ مي رسند پيشرفت غدد سمي آنها متوقف شده و غير سمي مي شوند.
عنکبوت ماده در زمستان تخم گذاری می کند ، نوزاد در فروردين از تخم خارج می شود وتوسط باد از روي تار به اطراف انتقال یافته، در خرداد بالغ می شود و در فصل گرما نرها و ماده ها مهاجرت می کنند تا محل امني پيدا کنند و آنجا توري براي جفت گيري بنا مي کنند سپس ماده ها به جستجوي محلي براي ساختن لانه دايمي می پردازند و کيسه هاي تخم خود را آنجا قرار مي دهند . در هنگام مهاجرت تعدادي از آنها انسان و حيوان را نيش مي زنند.
این عنکبوت باروري زيادي داشته و بطور متوالي هر 10-12 الي 25 سال يک بار طغيان مي کند.
<p>عنکبوتهاي بيوه از جثه کوچک تا متوسطي برخوردار هستند و معمولا شکم حجيم و سرسينه نسبتا کوچکی دارند.
نرها نقاط متمايل به سفيد بر روي شکم مي باشد.عنکبوت نر بسيار کوچکتر از ماده است طوريکه طول بدن نرها حد اکثر3مليمتر و طول بدن ماده ها بين 8 تا13ميلي متر می باشد، دوره رشد ماده از تخم تا بلوغ بين 5 تا 8 ماه مي باشد.
نوزاد عنکبوتها تيره رنگ و داراي خالهاي سفيد می باشد که با هربار پوست اندازي تعداد خالها کمتر و رنگ آنها تيره تر مي شود.
اهميت پزشکي عنکبوت بيوه سیاه
این عنکبوت قادر است به يکي از سه روش زير به انسان آسيب برساند :
• نیش زدن
• واکنشهاي حساسیتی
• با تزريق سم

راه های مبارزه:
1- لباس بهترین مانع برای نیش این جانوان است.
2- پوشیدن کفش و دستکش در شرایطی که احتمال گزش بالاست.
3- مبارزه از طریق امواج فراصوتی ( التراسونیک ): در این روش امواج صوتی ایجاد شده در فـرکانسهای بالاتر از قدرت شنوایی گوش انسان و در محدوده شنوایی جانوران موذی باعث دور شدن آنها از محیط می شود. این روش کاملا بی ضرر و ســـازگار با محیط زیست می باشد.