سوسری شرقی

افراد بالغ این سوسری 25-20 میلیمتر طول دارند و رنگ بدنشان سرتاسر قهوه ای تیره تا سیاه است، از این رو به اشتباه به آن سوسک سیاه هم می گویند. بالها به میزان زیادی در نرها تحلیل رفته اند و در ماده فقط اثرات آن دیده می شود. این سوسری دو برابر سوسری آلمانی است و بدنش هم درشت تر و تنومند تر است. سوسری شرقی خیلی آهسته تر از سوسری آلمانی حرکت می کند و نمی تواند از سطوح عمودی بالا رود. به همین دلیل آن را معمولا در سطوح افقی و یا در سطوح عمودی زبر مانند دیوارهای آجری می توان یافت. این حشره دماهای خنک تر از سوسری آلمانی را ترجیح می دهد و بنابراین بیشتر در زیر زمین ها، مجاری عبور آب و چاهها و نیز قسمتهای سردتر آشپزخانه، حمام ها و محلهای آماده سازی غذا یافت می شود. سوسری شرقی گاهی اوقات در بیرون ساختمان ها، به ویژه در حیاط ها، مجاری فاضلاب و زه آب دیده می شود. این سوسری قادر به تحمل دماهای بالاتر در موتورخانه ساختمانهاست و در آن محل می تواند آب مورد نیاز خود را از شیرهای آب خراب و یا نشطی لوله های آب بدست آورد. عادات تغذیه ای آن شبیه سوسری آلمانی است، شب ها برای تغذیه از پناهگاه بیرون می آید، جفتگیری کرده و مدفوعش را دفع می کند.

سوسری شرقی اولین کپسول تخم خود را دو هفته پس از آخرین پوست اندازی نوزادی می گذارد. تخم ها معمولا حدود 15 عدد بوده و تا 6 ماه یا بیشتر تفریخ نمی شوند. سوسری شرقی بدون آب در طی چند هفته از بین می رود. ماده در طول زندگی خود 5 تا 10 کپسول تخم می گذارد.