موش فاضلاب:

محل زندگی این موشها در بخشهای سطحی و پایین ساختمانها، فاضلابها، انبارهای مواد غذایی و انبار كالا و كارخانجات صنعتی است و به زباله ها و زندگی در بین آنها بسیار علاقه مند است. اندازه آن گاهی به نیم متر می رسد و درصورت مهیا بودن شرایط مناسب از نظر غذا، آب و پناهگاه تاریك، 8 تا 9 بار در سال جفتگیری کرده و بطور متوسط 7 بچه می زاید. این موشها لانه خود را در شكاف های جوی آب فاضلابها و درزها و خلل و فرج دیوار در بخشهای پایینی بویژه در محل شاخه های فرعی فاضلاب كه خشك است بنا می كنند، مشاهده شده كه حفراتی را به عمق كمتر از 5/1متر با چندین راه ورود و خروج ایجاد می كنند. این موش بسیار مهاجم ، گوشتخوار و شناگر قابلی است.