کنه کبوتر یا کنه آرگاس انگل اصلی پرندگان به ویژه کبوتر ها به حساب می آید.

امروزه با توجه به گسترش ساخت و ساز ها در شهرها و وجود درزهای اتقطاع در ساختمان ها از طرفی لانه گذاری کبوتران در این منافذ سبب شده این کنه از طریق لانه کبوترها عمدتا توسط سقف های کاذب وارد منازل آپارتمانی شهروندان شود.که این خود باعث به وجود آمدن آلودگی و به خطر افتادن سلامت برخی از شهروندان شده است.

در واقع وجود این کنه سبب واکنش های آنافیلاکتیک و ایجاد آلرژن ها شده است و همچنین گزش این کنه می تواند برخی از پاتوژن ها را نیز انتقال دهد.کنه آرگاس می تواند ضمن خونخواری از میزبان (کبوترها و انسان ها)برخی از بیماری ها مانن تب راجعه و اسهال خونی و 00000را به انسان منتقل کند.

از همین رو مبارزه دقیق و اصولی با این حشره از اهمیت بالایی در زندگی شهری بر خوردار است.

چرخه زندگی:

ماده ها به صورت فصلی تغذیه می کنن و وزن بدنشان در فصل تغذیه تا سه بار و حتی بیشتر افزایش می یابد و سپس تخم های قهوه ای رنگی را در دستها های 20 تا 60 تایی می گذارد.

عادت ها:

کنه آرگاس اغلب در شب خئنخواری می کند و در طول روز مخفی می شود

آنها در اتاق زیر شیروانی ها،سقف های کاذب،بالای دریچ های کولر در بالکن ها و به طور کلی در مناطقی یافت می شوند که کبوتر ها می خوابند.

آلودگی های شدید این کنه می تواند باعث مرگ کبوتر میزبان شود و ایجاد بوی تعفن آن مشکلاتی را برای منازل مسکونی ایجاد می کند.