آوریل 24, 2018

کنه

  کنه کَنه‌ها از جانوران کوچک انگلی هستند. کنه‌ها بندپا هستند و از راه خوردن خون پستانداران، پرندگان و گاه خزندگان و دوزیستان تغذیه می‌کنند. کنه‌ها […]
می 5, 2018

کنه کبوتر

  کنه کبوتر یا کنه آرگاس انگل اصلی پرندگان به ویژه کبوتر ها به حساب می آید. امروزه با توجه به گسترش ساخت و ساز ها […]