خدمات ما

  • سمپاشی رستوران ها
  • سمپاشی بیمارستانها
  • سمپاشی کارخانجات صنعتی و صنایع غذایی
  • سمپاشی هتل ها،مهمانپذیرها
  • سمپاشی برج های مسکونی و اداری
  • سمپاشی منازل
  • سمپاشی سینماها
  • سمپاشی اداره های دولتی و خصوصی