آوریل 29, 2018

مگس خانگی

  مگس خانگی مگس ها خانگی ناقلین بیماری های اسهالی و عفونت های پوستی و چشمی مگس خانگی معمولی، موسکا دومستیکا در ارتباط بسیار نزدیک با […]
آوریل 29, 2018

مگس ها

  مگس ها: مگسهــا جزء حشرات به شمــار می‌آینــد و به زیــر رده  بال‌داران یا حشرات تعلق دارند و حشرات با ل‌دار دارای زایده‌هایی به نام […]
آوریل 29, 2018

مگس سگی

  مگس سگی: مگس سگی، گونه های شناخته شده مگس حدود 800 هزارتاست كه غالباً هم خطرناكن و بعضی گونه ها در انتقال وبا و اسهال […]
آوریل 29, 2018

مگس فاضلاب

  مگس فاضلاب: این موجود ریز جثه و دو بال را حتما تا کنون دیده اید. این مگس که به نام مگس بیدی(Moth flies) یا مگس […]